A A A K K K
для людей із порушенням зору
Уманська районна рада
Черкаська область

Оголошення про конкурс

Дата: 24.07.2019 12:51
Кількість переглядів: 701

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

протокол засідання конкурсної комісії з визначення кандидатури на посаду директора  комунального підприємства «Уманьрайрембуд»  Уманської районної ради

від 23.07.2019 року №3

 

 

1 ОГОЛОШЕННЯ

 

Відповідно до рішення Уманської районної  ради від 29.11.2018  № 36-14/VІІ "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників підприємств об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища району»,   розпорядження голови Уманської районної  ради від 22.07.2019 № 89-р «Про оголошення конкурсу на   посаду директора комунального підприємства «Білогрудівка» Уманська районна рада оголошує конкурс на посаду директора комунального підприємства  «Білогрудівка».

 ВІДОМОСТІ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ: 1) повне найменування: комунальне підприємство «Білогрудівка» Уманської районної ради 2) місцезнаходження та юридична адреса: 20300, Черкаська область, Уманський р-н., с. Піківець  вул. Робітнича, 25

   

 СТАТУТ комунального  підприємства «Білогрудівка», затверджений рішенням районної ради  від       ради   від «21» травня 2019 року № 43-6/УІІ .

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне підприємство «Білогрудівка» Уманської районної ради (далі - «ПІДПРИЄМСТВО») є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення   Уманської районної ради   від «21» травня 2019 року № 43-6/УІІ .

1.2. Засновником ПІДПРИЄМСТВА є Уманська районна рада Черкаської області, код ЄДРПОУ 25585007, місцезнаходження: Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, пл. Соборності, 1 (далі - «ЗАСНОВНИК»).

1.3. ПІДПРИЄМСТВО у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Уманській районній раді, безпосередньо підпорядковане Уманській районній державній адміністрації (далі УПОВНОВАЖЕНИЙ OPГАН).

1.4. ПІДПРИЄМСТВО є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку та в органах Державної казначейської служби, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. ПІДПРИЄМСТВО набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку. ПІДПРИЄМСТВО від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському та адміністративному судах, несе відповідальність за результатами своєї господарської діяльності.

1.5. Найменування ПІДПРИЄМСТВА:

повне на українській мові: комунальне підприємство «Білогрудівка» Уманської районної ради;

скорочено на українській мові: КП «Білогрудівка».

1.6. Місцезнаходження Підприємства: 20392, Україна, Черкаська  область, Уманський р-н, с. Піківець, вул. Робітнича, 25.

1.7. ПІДПРИЄМСТВО не несе відповідальності за зобов'язаннями ЗАСНОВНИКА та УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ. ЗАСНОВНИК, УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН не несуть відповідальності за зобов'язаннями ПІДПРИЄМСТВА.

2.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є задоволення потреб населення, суб'єктів господарювання та інших категорій споживачів незалежно від форм власності відповідними видами житлово-комунальних послуг та іншою продукцією.

2.2. Підприємство здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку шляхом задоволення потреб громадян, суб'єктів господарювання, державних установ та організацій створеними Підприємством послугами, товарами, продукцією відповідно до предмету діяльності,

2.3. Предметом господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА для реалізації зазначеної мети є:

2.3.1. Надання житлово-комунальних послуг.

2.3.2. Надання послуг з управління багатоквартирними будинками   та прибудинковими територіями, прибирання внутрішньо будинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньо будинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, тощо.

2.3.3  надання послуг з водопостачання та водовідведення, експлуатація водопровідно-каналізаційних систем і об’єктів;

2.3.4. виробництво та розподілення води засобами постійної інфраструктури (мережами труб і трубопроводів) на промислові об’єкти і для цілей житлового господарства шляхом подачі води з свердловин;

2.3.5. видача технічних умов на водопостачання та водовідведення  при наявності вільних потужностей всім забудовникам, підприємствам, організаціям та умов приєднання абонентів до існуючих комунікацій;

Прокладання внутрішніх сантехнічних мереж;

2.3.6.  Прокладання зовнішніх трубопроводів;

2.3.7. Визначення основних напрямків діяльності підприємства;

2.3.8. Надання послуг з експлуатації та капітального ремонту житлового фонду; об’єктів соціально-культурного призначення;

2.3.9. Розробка і реалізація перспективних планів по наданню послуг житлово-комунальній інфраструктурі мікрорайону «Білогрудівка».

2.3.10. Надання послуг з благоустрою територій, санітарної очистки території, утримання об’єктів    благоустрою, полігонів твердих побутових відходів, 

2.3.11. Складання адміністративних протоколів згідно чинного законодавства.

2.3.12. Надання послуг з утримання об’єктів дорожнього господарства.

2.3.13. Надання послуг з утримання зелених насаджень.

2.3.14. Надання послуг з освітлення громадських місць (утримання), поновленні мереж вуличного освітлення.

2.3.15. Надання послуг населенню у сфері побуту.

2.3.16. Організація ринків, власних торгівельних (у тому числі оптових, роздрібних та комісійних) магазинів для реалізації промислових та продовольчих товарів;

2.3.17. Здійснення торгівельно-закупівельної діяльності.

2.3.18. Виробництво товарів народного споживання, культурного, господарського та іншого призначення.

2.3.19. Проведення торгівельної діяльності у сфері оптової і роздрібної, продовольчої та непродовольчої торгівлі (в тому числі лікеро-горілчаною продукцією та тютюновими виробами), торгівля в сфері громадського харчування і організація точок громадського харчування, проведення закупівельних операцій, у тому числі через свої крамниці, здійснення бартерних операцій.

2.3.20. Збирання, переробка, утилізація та використання на комерційній основі відходів виробництва та вторинної сировини.

2.3.21. Заготівля та збут макулатури та вторинної сировини.

2.3.22. Надання послуг по розмноженню технічної, довідкової та іншої документації.

2.3.23. Будівництво об’єктів промислового, господарського, житлового, культурно-побутового та будь-якого іншого призначення, їх експлуатація.

2.3.24. Виконання ремонтно-будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших спеціальних робіт.

2.3.25. Виконання різноманітних будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних та оздоблювальних робіт.

2.3.26. Надання довідково-інформаційних послуг. 

2.3.27. Операції з нерухомістю.

2.3.28. Будівництво, реконструкція, придбання і експлуатація будь-яких споруд, включаючи житлові будинки, гуртожитки, готелі, бази відпочинку, спортивні і оздоровчі комплекси та інші об’єкти соцкультпобуту.

2.3.29. Програмне забезпечення, проведення і сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації.

2.3.30. надання послуг у сфері побуту, маркетингу, менеджменту, комерції і реклами: різноманітних інформаційно-консультаційних послуг фізичним та юридичним особам Здійснення рекламної, видавничої та інформаційної діяльності.

2.3.31. Надання посередницьких послуг підприємствам і громадянам у сфері придбання і обслуговування різноманітної техніки, як вітчизняного, так і іноземного виробництва.

2.3.32. Участь і діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного законодавства), в тому числі надання позик юридичним та фізичним особам і отримання кредитів в державних та комерційних банках, а також в інших вітчизняних і іноземних фінансових кредитних установах і організаціях. ПІДПРИЄМСТВО може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) відсотків за користування цим кредитом.

2.3.33. Надання послуг з оформлення документації по приватизації житлового фонду.

2.3.34. Укладати договори субпідряду на всі види діяльності, якими займається підприємство.

2.3.35. ПІДПРИЄМСТВО може бути орендарем, або здавати в оренду виробничі потужності, приміщення, устаткування, машини, механізми, нерухоме майно згідно з чинним законодавством за погодженням із Засновником.

2.3.36. Здійснення іншої діяльності і комерційних операцій, що не суперечать законодавству України та відповідають меті ПІДПРИЄМСТВА.

2.4. Перелік видів діяльності ПІДПРИЄМСТВО наведений у Статуті не є вичерпним та не обмежує ПІДПРИЄМСТВО у здійсненні господарської діяльності, яка не заборонена законодавством.

2.5. Діяльність ПІДПРИЄМСТВА, яка підлягає ліцензуванню, або вимагає спеціального дозволу чи спеціальної реєстрації, здійснюється Підприємством після отримання відповідного дозволу або свідоцтва у встановленому законодавством України порядку.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо), що не мають статусу юридичної особи.

3.2. Підприємство за погодження Засновника визначає свою організаційну структуру, функції, права та обов’язки структурних підрозділів, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. 

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.

4.1. Для забезпечення діяльності ПІДПРИЄМСТВА Засновником утворюється статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА в розмірі 150 000 грн. 00 коп.

4.2. Майно ПІДПРИЄМСТВА знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища  Уманського району і закріплюється за ПІДПРИЄМСТВОМ на праві господарського відання.

4.3. Майно ПІДПРИЄМСТВА складають виробничі та невиробничі фонди та обороті кошти. статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі ПІДПРИЄМСТВА.

4.4. Засновник ПІДПРИЄМСТВА здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна спільної власності територіальних громад сіл, селища  Уманського району.

4.5. Майно ПІДПРИЄМСТВА, передане Засновником для здійснення Підприємством мети діяльності, є спільною власністю територіальних громад сіл, селища  Уманського району.

4.6. Джерелами формування майна ПІДПРИЄМСТВА є:

I ) майно, передане ПІДПРИЄМСТВУ ЗАСНОВНИКОМ;

2 ) доходи, одержані від господарської діяльності;

3 ) кредити банків та інших кредиторів;

4 ) придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших підприємств т організацій;

5 ) амортизаційні відрахування;

6 ) прибуток від позареалізаційних операцій;

7 ) кошти, одержані з   районного та інших місцевих бюджетів на використання державних або комунальних програм, затверджених районною радою;

8 ) грошові та матеріальні внески Засновника;

9) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

10) надходження від здачі в оренду об’єктів;

11 ) надходження від приватизації державного житлового фонду;

12) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.7. Відчуження основних засобів та нерухомого майна, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Уманського району, здійснюється за рішенням  ЗАСНОВНИКА.

4.8. ПІДПРИЄМСТВО має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам а також суб’єктам підприємницької діяльності, нерухоме майно з дозволу ЗАСНОВНИКА або УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ в установленому порядку.

4.9. Передача під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів відокремлених структурних одиниць та підрозділів може здійснюватись ПІДПРИЄМСТВОМ лише за рішенням ЗАСНОВНИКА.

4.10. Комунальне підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд матеріального стимулювання та інші фонди спеціального призначення.

4.11. Зміна розміру статутного капіталу здійснюється шляхом внесення та затвердження Засновником змін до Статуту у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.12. Захист майнових прав Підприємства гарантується чинним законодавством. 

4.13. Збитки, завдані Підприємству у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, відшкодовуються підприємству  у встановленому законодавством порядку.  

 

5.  ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Прибуток із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати передбачених законодавством податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, відсотків по кредитах банків і по облігаціях  використовується ПІДПРИЄМСТВОМ для поліпшення матеріально-технічної бази та розвитку  ПІДПРИЄМСТВА.

5.2. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1 Управління ПІДПРИЄМСТВОМ здійснюється відповідно до Статуту та чинного законодавства.

6.2. Органами управління Підприємства є:

- ЗАСНОВНИК підприємства – Уманська районна рада;

- орган, уповноважений Засновником на управління – Уманська  районна державна адміністрація;

- директор ПІДПРИЄМСТВА.

Керівник ПІДПРИЄМСТВА (директор) призначається на посаду ЗАСНОВНИКОМ за результатами конкурсного відбору відповідно до чинного законодавства.

6.3. Засновник здійснює свої права по управлінню ПІДПРИЄМСТВОМ безпосередньо, або через уповноважений ним орган.

6.4. Директор ПІДПРИЄМСТВА здійснює керівництво господарською діяльністю Підприємства, підзвітний Засновнику, Органу  управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками служб та структурних підрозділів і визначає їхні повноваження у вирішенні питань діяльності Підприємства.

6.5. Керівник ПІДПРИЄМСТВА може бути звільнений з посади достроково з підстав, передбачених трудовим контрактом та   чинним законодавством.

6.6. Керівник ПІДПРИЄМСТВА без довіреності діє від імені ПІДПРИЄМСТВА, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах усіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами в межах та порядку, визначених цим Статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА.

 6.7. ПІДПРИЄМСТВО за рішенням Засновника та погодженням Органу управління  має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами.

 6.8. Трудовий колектив ПІДПРИЄМСТВА складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового законодавства, що регулює трудові відносини працівників з ПІДПРИЄМСТВОМ.

6.9. Взаємовідносини керівника ПІДПРИЄМСТВА з трудовим колективом, в т.ч. вирішення соціально-економічних питань, передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією ПІДПРИЄМСТВА.

6.10. Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу ПІДПРИЄМСТВА і повинен відповідати вимогам чинного законодавства про колективні договори.

6.11. До повноважень ЗАСНОВНИКА належить:

1) призначення та звільнення директора підприємства відповідно до норм чинного законодавства та цього Статуту.

2) прийняття рішення щодо відчуження основних засобів та нерухомого майна ПІДПРИЄМСТВА, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Уманського району;

 3) прийняття рішення про ліквідацію ПІДПРИЄМСТВА, затвердження складу ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу;

4) прийняття рішення про  реорганізацію ПІДПРИЄМСТВА та затвердження передавального або розподільчого балансу;

5 ) прийняття рішення  про створення філій, представництв, відділення, дочірніх   підприємств та інших відокремлених підрозділів ПІДПРИЄМСТВА за погодженням Органу управління;

6) прийняття рішення про перепрофілювання ПІДПРИЄМСТВА;

7 ) заслуховує звіти про роботу керівника ПІДПРИЄМСТВА;

8) затвердження Статуту та внесення змін до нього.

9) затвердження фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

 

6.12. Повноваження Органу управління:

1) погодження організаційної структури, функцій структурних підрозділів, чисельності  працівників  та штатного розпису ПІДПРИЄМСТВА;

2)    погодження фінансового плану підприємства;

3)     узгодження розрахунків на тарифи         з водопостачання та водовідведення та подання їх на  затвердження  районної ради.                                               

6.13. До повноважень керівника ПІДПРИЄМСТВА належить:

І) організація та ведення  господарської діяльності ПІДПРИЄМСТВА згідно з чинним законодавством України;

2) затвердження за погодженням Органу управління організаційної структури, функцій, прав та обов’язків структурних підрозділів Підприємства, чисельності його працівників і штатного розпису;

 3)  призначення на посади та звільнення з посад працівників Підприємства   заохочення працівників ПІДПРИЄМСТВА і накладання стягнень;

4) укладання угод, видання доручень, відкриття в установах банків та органах казначейської служби поточних та інших рахунків ПІДПРИЄМСТВА;

5) у межах своєї компетенції видання наказів, що стосуються діяльності ПІДПРИЄМСТВА;

6) залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах підряду, визначення порядку та розміру оплати їх праці; '

7) здійснення оперативного керівництва Підприємством: організація його виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльність; забезпечення виконання завдань, передбачених Статутом Підприємства;

8) реалізація права володіння, користування та розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства, рішень Засновника, цього Статуту та укладеного контракту;

9) прийняття рішень про пред’явлення від імені Підприємства претензій та позовів до організацій, підприємств, установ, суб’єктів господарювання і громадян, як на Україні, так і за її межами згідно з чинним законодавством, а також про визнання чи не визнання претензій і позовів, пред’явлених до Підприємства;

10)  Підготовка, узгодження  і виконання фінансових планів, вчасне надання звітів про їх виконання;

11) підготовка розрахунків та матеріалів для затвердження тарифів на водопостачання та водовідведення.

6.13. У випадку відсутності директора його функції покладаються на     заступника  директора Підприємства , іншого працівника підприємства..

6.14. Засновник Підприємства не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

6.15. Директор Підприємства може бути звільнений з посади до закінчення строку контракту на підставах, передбачених контрактом або законодавством України.

 

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Підприємство здійснює господарську діяльність від свого імені в межах компетенції, встановленої даним Статутом, та чинним законодавством. Показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток, що розподіляється у порядку, встановленому Засновником.

7.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку у відповідності з потребами, виходячи з попиту на створювану продукцію, роботи, послуги та необхідність забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення його прибутку.

7.3. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству  України, рішенням Засновника та Статуту.

7.4.Підприємство має право реалізовувати   самостійно всю продукцію та надавати послуги на території України і за її межами.

7.5.   Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізовує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Статутом  та законодавчими актами України.

7.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Підприємство   володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України, цьому Статуту. При цьому відчуження, передача під заставу,  в оренду, та списання з балансу майнових об’єктів, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою Засновника відповідно до чинного законодавства.

7.7. Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці (основний, додатковий), використовуючи конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів, які визначаються колективним договором Підприємства і не можуть бути нижче мінімальної заробітної плати, передбаченої чинним законодавством і Галузевою угодою у межах наявних коштів на оплату праці в залежності від професії, кваліфікації робітників, складності, обсягу робіт, що виконуються, та інших показників, що впливають на продуктивність праці.

 7.8. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх робітників додаткові відпустки, скорочений робочий тиждень, запроваджувати інші пільги, передбачені колективним договором та діючим законодавством.

7.9. Підприємство може здійснювати  квартирний облік, підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне та професійне навчання, а також встановлює та надає пільги для робітників Підприємства у відповідності з законодавством та колективним договором.

7.10. Підприємство має право на комерційну таємницю і організацію захисту своєї комерційної таємниці. Під комерційною таємницею Підприємства маються на увазі відомості пов'язані із виробництвом, науково-технічною і технологічною інформацією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Підприємства, а також відомості, що містять інформацію, яка складає секрет виробництва ("ноу-хау"), розголошення (передача, просочення) яких може завдати збитки його інтересам.

7.11. Склад і обсяг відомостей, що складає комерційну таємницю Підприємства, порядок їхнього захисту, визначаються наказом директора Підприємства.

7.12. Підприємство має право не представляти стороннім організаціям і фізичним особам інформацію, що містить комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, крім органів, що мають на це право відповідно до законодавства.

 

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. ПІДПРИЄМСТВО може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрямки діяльності ПІДПРИЄМСТВА.

8.2. ПІДПРИЄМСТВО має право самостійно укладати договори (контракти) із іноземними юридичними та фізичними особами.

8.3. Валютні надходження використовуються ПІДПРИЄМСТВОМ відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Трудовий колектив формується з громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з ПІДПРИЄМСТВОМ .

 9.2. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються згідно з чинним законодавством, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку, а також трудовим договором.

9.3. Компетенція трудового колективу:

- розглядає та схвалює колективний договір,

- бере участь у вирішенні питань  матеріального і морального  стимулювання праці,   заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

 - розгляд та вирішення за участі органів управління Підприємством питань щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантій обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку відповідно до законодавства. Статуту Підприємства, колективного договору; - вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства.

9.4. Соціальні та трудові гарантії працівників Підприємства забезпечуються чинним законодавством України, колективним договором.

9.5. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та органу управління на Підприємстві відповідно до законодавства України укладається колективний договір.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 10.1. Облік ! звітність ПІД1ІРИСМСТВА здійснюються відповідно до вимог Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

10.2. ПІДПРИЄМСТВО здійснює оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде та подає статистичну звітність, несе відповідальність за її достовірність.

10.3. Питання організації бухгалтерського обліку на ПІДПРИЄМСТВІ регулюються відповідно до чинного законодавства України та установчих документів.

10.4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку ПІДПРИЄМСТВО самостійно обирає форми його організації.

10.5. Забезпечення дотримання на ПІДПРИЄМСТВІ встановлених єдиних методологічних стандартів бухгалтерського обліку покладається на головного бухгалтера.

10.6. На основі даних бухгалтерського обліку ПІДПРИЄМСТВА складається фінансова звітність.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до Статуту ПІДПРИЄМСТВА вносяться за рішенням Уманської районної ради за поданням УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ.  

11.2. Зміни до установчих документів ПІДПРИЄМСТВА набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

12. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

12.1. Припинення ПІДПРИЄМСТВА здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або шляхом ліквідації за рішенням ЗАСНОВНИКА, суду та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

12.2. При реорганізації та ліквідації ПІДПРИЄМСТВА працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України та колективного договору.

12.3. Ліквідація ПІДПРИЄМСТВА здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється ЗАСНОВНИКОМ або ліквідатором за рішенням суду.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять  повноваження з управління Підприємством.

12.5. Претензії кредиторів до ПІДПРИЄМСТВА, що ліквідується, задовольняються згідно з чинним законодавством України.

12.6. Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, розрахунків з членами трудового колективу по оплаті праці та бюджетом, використовується за рішенням ЗАСНОВНИКА.

12.7. Ліквідація ПІДПРИЄМСТВА вважається завершеною з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення ПІДПРИЄМСТВА.

 

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

1) вища освіта другого рівня за ступенем магістра або спеціаліста;

2) стаж роботи за фахом - не менше 5 років та досвід роботи  на керівних посадах;

3) вільне володіння державною мовою.  

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі     3) біографічну довідку ( резюме у довільній формі);   5) копію (копії) документа (документів) про освіту,   які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до   керівника підприємства, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи; 6) згоду на обробку персональних даних; 7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 10 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; 8) довідку МВС про відсутність судимості; 9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ; 10) попередження стосовно встановлених Законом України "Про запобігання корупції" вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;   12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції").

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються: - план розвитку підприємства  протягом одного року; - заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства. Зазначені документи надаються особисто або надсилаються на поштову адресу  Уманської районної ради: площа Соборності, 1, м. Умань, індекс 20300, контактний телефон  3-51-37.

 ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРЕТЕНДЕНТ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ У РАЗІ:  неподання ним необхідних документів;   його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;   наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;   наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

 УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДИРЕКТОРА комунального підприємства «Білогрудівка» 1) посадовий  оклад  в розмірі 6100,00 грн.   Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці. Керівнику можуть виплачуватися відповідно до рішення районної  ради: 2) надбавка за складність, напруженість у роботі у межах фонду оплати праці в розмірі посадового окладу. Крім того: 3) матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу раз на рік. 4) премія в межах фонду заробітної плати.

 СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту розміщення оголошення про конкурс на офіційному сайті Уманської районної ради    з   25.07.2019   року   до 13.08.2019 року включно. Конкурсний відбір на посаду директора комунального закладу   буде проводитись 14 серпня 2019 року о 10 год. - 00 хв., у кабінеті заступника голови районної  ради, розташованого за адресою: м. Умань, пл.  Соборності, 1. Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Уманської  районної  ради протягом трьох днів з дати його завершення.

 

 

 

 

Голова конкурсної комісії з проведення

конкурсного відбору на зайняття посади

директора комунального підприємства

 "Уманьрайрембуд»                                                                             П.А.Бабкін


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь